Ældre har øget vitaminbehov

Vitaminbehovet stiger med alderen. Mange er ikke klar over dette. Det sætter ældre i øget risiko for at få unødigt komplicerede indlæggelsesforløb og dø tidigere pga. nedsat evne til at afvikle infektioner.
Vitaminmangler gør også yngre udsatte. Nedsat infektionsbekæmpelsesevne er altså ikke kun “aldersbestemt” som det ofte fejlagtigt fremføres. “Fastfood” indeholder meget få næringsstoffer.
Man kan derfor godt være “ung og have vitaminmangelforårsaget nedsat evne til at afvikle infektioner”, og “ældre og rask”….

2018: Konsekvenser ved mangel på mikronæringsstoffer (vitaminer m.m.) hos ældre.
“Mikronæringsmangel er en almindelig og undgåelig bidragyder til nedsat livskvalitet og sundhedsudgifter hos ældre”.
Kildetekst: “Micronutrient deficiencies are a common and avoidable contributor to decreased quality of life and healthcare costs in the older persons”. 
https://link.springer.com/article/10.1007/s13670-018-0241-5

2018: Aldersbetinget generel mangel på mikronæringsstoffer (vitaminer, mineraler m.m.)
”Flere mikronæringsmangelstilstande er almindelige overalt i verden, men sandsynligheden er stigende med alderen. Skræddersyede tilskud baseret på de specifikke behov i hver aldersgruppe kan hjælpe med at give et tilstrækkeligt grundlag for optimal immunfunktion. De tilgængelige kliniske data antyder, at tilskud af mikronæringsstoffer kan reducere risikoen og sværhedsgraden af infektion og understøtte hurtigere bedring”.
Kildetekst: “Multiple micronutrient deficiencies are common throughout the world, with the likelihood increasing with age. Tailored supplementation based on the specific needs of each age group may help to provide an adequate basis for optimal immune function. The available clinical data suggest that micronutrient
supplementation can reduce the risk and severity of infection and support a faster recovery”.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6212925/

2009: Mangel på mikronæringsstoffer er tidsmæssigt forbundet med nedsat immunrespons og højere belastning af luftvejsinfektioner hos ældre Ecuadorianere
“Byrden af infektionssygdomme, mikronæringsmangel og anæmi (blodmangel) var betydelig i denne ældre ecuadoriske befolkning. Mangler på essentielle vitaminer og mineraler sætter disse ældre voksne i fare for infektioner gennem deres negative indvirkning på immunfunktionen”.
Kildetekst: “The burden of infectious diseases, micronutrient deficiencies, and anemia was substantial in this elderly Ecuadorian population. Deficiencies of essential vitamins and minerals place these elderly adults at risk for infections through their negative impact on immune function”.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2646211/


1996: Ernæring, Immunitet og Infektion
“Flere undersøgelser har vist en sammenhæng mellem ernæringsstatus og forekomst af infektion i alderdommen. Resultaterne af et par nylige interventionsforsøg indikerer, at beskedne tilskud af mikronæringsstoffer forbedrer immunresponset, og mere markant, reducerer forekomsten af ​​luftvejsinfektion og antibiotikabrug”.
Kildetekst: “Several investigations have shown a correlation between nutritional status and incidence of infection in old age. The results of a few recent intervention trials indicate that modest supplements of micronutrients improve immune responses and more significantly, reduce the incidence of respiratory infection and antibiotic usage”.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC34479/