Forekomst

Vitaminmangel eller hypovitaminose – en overset tilstand?
Kroppen har brug for regekmæssig tilførsel af vitaminer, mineraler og andre mikronæringsstofwer som findes i den mad vi spiser, især frugt og grønt.

Ved mangler svækkes immusystem og virusbekæmpesessystem.
Sidstnævnte er især afhængig af at vi ikke mangler A, C og D-vitamin (disse kaldes derfor ofte de “antivirale vitaminer”), samt mineralerne zink og selen.

Hvor mange danskere mangler antivirale vitaminer?
Et nyere dansk studie fra 2013 finder det samme som en række udenlandske studier vedr. C-vitaminmangel:
C-vitaminmangel: 5-10% af befolkningen eller 300-600.000 danskere. Rygning, stress og c-vitaminfattig kost er hovedsynderne.
Se studiet i afsnittet “Vitaminmangler”.

D-vitaminmangel: 500.000-1.000.000 danskere er i periodevis mangel. Det koster samfundet 27 mia. kroner årligt i unødvendig sygdom, har Dr´s “Sundhedsmagasinet, med læge Peter Qourtrup Geisling, og Overlæge ved Hvidovre Hospital, Jens-Erik Beck Jensen, dokumenteret. Se her
Mangel på sollys og for lidt fisk i kosten er hovedårsag.

A-vitamin-mangel er mindre godt afdækket men vi får måske mindre i dag end tidligere, da vi spiser mindre lever og indmad?
Disse vitaminer er, sammen med mineralerne zink og selen, afgørende for at kroppen kan afvikle virusinfektioner på ganske normal vis.

Hvad siger reglerne?
De danske regler har i årevis været afvigende fra EU´s regler.
Derfor blev Fødevarestyrelsen i 2017 pålagt at efterleve EU´s regler: “Maksimumsmængderne for vitaminer og mineraler i kosttilskud (voksne og børn fra 11 år) ophæves
I modsætning til de fleste andre EU-medlemsstater, har vi i Danmark haft nationale mak-simumsgrænser for tilsætning af vitaminer og mineraler til kosttilskud. Dette ændrer Føde-varestyrelsen nu på. Begrundelsen for at ophæve grænserne er blandt andet, at de nuværende maksimumsmængder fra 1996 er forældede i lyset af den nyeste viden på området”. Se her

Vitaminbehovet øges med alderen
Danske anbefalinger tager ikke højde for dette.
Se studie herom i afsnittet “Vitaminmangler”