Pressemeddelelse

Vitaminer – kan de styrke kroppen og mildne virusinfektioner?


Da vi til dato ikke har set myndighedspersoner, fagpersoner, politikere eller andre adressere dette emne, håber vi, at Sundhedsstyrelsen tager dette vigtige emne op og gør følgende:

  • oplyser om nuværende vitaminanbefalinger- og regler for vitamin A, C og D
  • opfordrer befolkningen til at få tilstrækkeligt med vitamin A, C og D, primært gennem kost og sollys
  • oplyser hvilke fødevarer der indeholder vitamin A, C og D
  • oplyser at vitaminbehovet stiger med alderen, især hos kronikere, medicinerede og småtspisende, så vitamintilskud kan være essentielle. Officielle anbefalinger tager ikke højde for øget behov med alderen

Selv om dokumentationsgrundlaget ikke altid er lige stærkt, er det vigtigt at understrege, at det i ganske mange videnskabelige studier er vist, at enkle, naturlige og ugiftige midler har kunnet mildne infektionsforløb og nedsætte risikoen for død. Da disse midler tilmed er fuldstændigt ugiftige, kan man undlade sikkerhedsstudier og gå direkte til effektstudier, eventuelt som pilotstudier.


I henhold til den generelle folkesundhed, er det vigtigt at sikre sig at enkle, virksomme, samt for samfund og skatteydere, billige forebyggelses- og behandlings-interventioner udnyttes maksimalt. Det er derfor afgørende at sikre at metoder, som er enkle og lettilgængelige, udnyttes.


Hvad siger forskningen?


A, C og D-vitaminmangel (hypovitaminose) i Danmark.

Dokumentation for vitaminmangel og evnen til at bekæmpe virusinfektioner hviler på videnskabeligt grundlag. Men foreløbige undersøgelser, pilotstudier og case-control studier tyder på, at patienter, som er dækket ind med vitaminer A, D, og C får relativt milde infektionsforløb ved møde med nye eller muterede vira, og omvendt, at ved mangler kan virusinfektioner blive alvorlige, dødelige eller kroniske, med kronisk inflammation til følge.


A-vitaminmangel i Danmark er ikke godt afdækket i litteraturen, men kan ses hos ældre og veganere. Det er dog klart, at der i dag ikke spises så meget lever og indmad som for 20-40 år siden og det trækker
indtaget ned.


C-vitaminmangel:
300.000 danskere mangler C-vitamin. En nyere dansk publiceret undersøgelse har vist at ca. 300.000 voksne danskere lider af C-vitaminmangel i så udtalt grad, at de har forhøjet syge- og
dødelighed. Bl.a. nedsat evne til at kroppens adaptive immunsystem (det tilpasningsdygtige immunforsvar) kan bekæmpe og afvikle virus-infektioner på normal vis (feber, ubehag, appetitløshed og efterfølgende immunitet).

D-vitaminmangel: Mellem 0,5-1 mio danskere mangler D-vitamin. DTU har estimeret, at hver 10. dansker er i mangel i vinterhalvåret. På Sundhed.dk er tallet højere. DR´s ”Sundhedsmagasinet” viste at D-mangel koster 27 mia. kr. om året.


Undersøgelser tyder på, at D-vitaminmangel kan resultere i alvorlige virus-infektionsforløb med unødvendige alvorligere og længere indlæggelsesforløb. Dette gælder også for kritisk syge patienter der
gennemgik operation: Et nyere studie konkluderer: ”Statistisk signifikant sammenhæng blev fundet mellem lavt 25 (OH) D-niveau og øget længde af Intensive Care Unit-ophold (intensiv-afd.) hos kritisk syge kirurgiske patienter. Det kan forklares med gunstige virkninger af D-vitamin på immunsystemets funktioner, reduktion af vævsdysfunktion, reduktion af risiko for organsvigt, og reduktion af generelle komplikationer”.


Studier tyder på, at A, C og D-vitaminmangler kan være medvirkende årsag til svigtende evne til at afvikle virusinfektioner normalt. En række EU-, danske og udenlandske ernæringskyndige læger og ernæringseksperter, samt afdød Nobelprisvinder, mener at de nuværende vitaminanbefalinger- og regler er for lave og restriktive. Myndighederne i Shanghai har nu officielt medtaget C-vitaminbehandling i deres Corona-pakke.

Vores navne er mydigheder, politiske sundhedsordførere og presse bekendt.


Se kilderne i vedhæftede studier med kernebudskabet oversat til dansk.

Redigeret 26. marts 2020